Posada Rybotycka – najstarsza cerkiew w Polsce

Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej – zapomniana perełka Pogórza Przemyskiego

W niewielkiej miejscowości Posada Rybotycka, położonej na terenie Pogórza Przemyskiego, nieco na wschód od Birczy, znajdziecie prawdziwą perełkę – najstarszą  i jedyną oryginalnie zachowaną obronną cerkiew w Polsce. Najstarsza część budowli pochodzi z przełomu XIV i XV wieku, najmłodsza – „zaledwie” z początku XVI stulecia. Świątynia została zbudowana na wzgórzu, a o obronnym charakterze świadczą wąskie otwory strzelnicze, umieszczone w grubych kamiennych murach. W pobliżu ani jednej tabliczki, która choć pobieżnie informowałaby o tym, z zabytkiem jakiej rangi mamy do czynienia. Warto mówić i pisać o takich miejscach – nie zasługują na pozostawanie w cieniu. 

Continue reading