02. Za punktem kontrol biletów ścieżka zmienia charakter na bardziej naturalny.

Za punktem kontroli biletów ścieżka zmienia charakter na bardziej naturalny.

Both comments and trackbacks are currently closed.